Privacy

1. Inleiding

Wanneer je contact met ons opneemt, deel je persoonsgegevens met ons. Deze geef je vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we je op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ook informatie door zonder dat je deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website, je inschrijft voor een nieuwsbrief of zelfs wanneer je alleen onze website bezoekt, geef je ons de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Baltussen Konservenfabriek N.V. of waarbij Baltussen Konservenfabriek N.V de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres:
Honingveldsestraat 7
6665 CA DRIEL
Contactgegevens:
T. +31 (0)26 – 474 21 14
E. info@baltussen.nl
KVK: 009002818


2. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We leggen je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens we van je vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we jouw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wil je contact met ons opnemen en daarvoor is op de website van Baltussen een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.1.1. Welke gegevens verwerken wij?

In het contactformulier vragen we je om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en om een bericht te formuleren.

2.1.2. Waarom verwerken wij deze gegevens?

We vragen om je naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. De meeste vragen beantwoorden we per e-mail. Om je een antwoord te kunnen sturen op jouw vraag, hebben we dus een e-mailadres nodig. Wanneer je liever telefonisch contact met ons wilt, dan is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vragen we je om deze te formuleren in het contactformulier. Zo kunnen wij ons goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wanneer je het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact. De gegevens die je aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden, dan voor het beantwoorden van jouw vraag. Baltussen Konservenfabriek N.V. verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.

2.1.3. Waar slaan we jouw gegevens op?

Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.1.4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via het contactformulier gebruiken we alleen om contact met je te onderhouden. Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we jouw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als je wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons dan een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

2.2. Privacy bij sollicitatie

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je ons toegang tot persoonsgegevens. We vragen je bijvoorbeeld om jouw CV met daarin persoonsgegevens, werkervaring en vaardigheden en om een motivatiebrief waarin je iets meer over jezelf vertelt. We vragen deze gegevens van je om goed te kunnen beoordelen of je geschikt bent voor de functie. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze documenten om te gaan en leggen je graag uit waarvoor we jouw gegevens gebruiken en wie jouw data te zien krijgen, waar we jouw documenten opslaan en hoe lang we jouw gegevens bewaren. Kortom; hoe gaan we om met jouw privacy.

2.2.1. Procedure

Je verstuurt jouw sollicitatie naar het e-mailadres dat vermeld staat op onze website, waardoor het terecht komt bij onze HR-medewerkers. Zij gaan ermee aan de slag en slaan de door jou toegestuurde documenten op een netwerkschijf waartoe alleen de HR-medewerkers toegang hebben. De HR-medewerkers beoordelen in eerste instantie of jouw sollicitatie in aanmerking komt voor een verdere sollicitatieprocedure. Wanneer jij door de eerste selectie komt, worden jouw gegevens gedeeld met één of meerdere geselecteerde medewerkers van Baltussen Konservenfabriek die beter kunnen beoordelen of jij inhoudelijk geschikt bent voor de functie. Een volgende stap is dat we je uitnodigen voor (kennismakings)gesprekken.

2.2.3. Bewaartermijn

Wanneer we je niet uitnodigen, sluit voor jou de sollicitatieprocedure. We verwijderen dan binnen drie maanden jouw documenten en gegevens. Wanneer in een vroeg stadium al blijkt dat jij niet geschikt bent voor de functie, verwijderen wij jouw gegevens al eerder.
Soms willen we de data van een sollicitant graag langer bewaren. Bijvoorbeeld wanneer we niet direct een plek voor je hebben, maar in de (nabije) toekomst mogelijk wel. De maximale bewaartermijn bedraagt dan 6 maanden.

2.2.4. Voorwaarden

Wanneer je bij ons solliciteert, geef je toestemming om bovenstaande procedure te volgen. De gegevens die je ons toestuurt, gebruiken we voor niets anders dan voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure en delen we nooit met derden.

Heb je vragen? Neem contact op met Femke Janssen: 026-4742114 of femke@baltussen.nl

2.3. Cookies

2.3.1. Google Analytics

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van Baltussen.nl de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij jouw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van jouw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar jou als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om jouw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van jouw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Baltussen Konservenfabriek N.V. te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van Baltussen Konservenfabriek N.V.? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met Baltussen Konservenfabriek N.V., zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Baltussen Konservenfabriek N.V. omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.