Geschiedenis

BALTUSSEN Konservenfabriek is in 1868 opgericht en daarmee de oudste nog bestaande conservenfabriek in Nederland. In de eerste honderd jaar was het een familiebedrijf dat appelstroop, jam en andere fruitconserven produceerde onder de naam Betuws Roem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de fabriek volledig verwoest en moest de productie tijdelijk elders worden voortgezet. Dankzij samenwerking met collega-bedrijven kon de familie Baltussen na de oorlog de draad weer oppakken.

Aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw nam de belangstelling voor appelstroop en jam onder consumenten af. Het bedrijf stapte daarom geleidelijk over naar groenteconserven. Duitsland werd een belangrijke afzetmarkt. In 1999 nam de laatste Baltussen afscheid. De fabriek wordt nu aangestuurd door Ruben Bringsken en maakt deel uit van een groep van voedingsbedrijven.

Onze waarden

Betrouwbaarheid

Samenwerking

Kwaliteit

Door onze klantgerichtheid en flexibiliteit

Met onze mensen, leveranciers en dienstverleners

De beste prijs/kwaliteit verhouding met respect voor mens en milieu

Onze visie en missie

Visie

Gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel voor iedereen

Missie

Gezonde, verduurzaamde groenten en fruit produceren tegen de beste prijs/kwaliteitsverhouding met respect voor mens en milieu

150 JAAR

In 2018 bestaan we 150 jaar. Dat vieren we, onder andere door een gefilmd portret van ons bedrijf uit te brengen: 'Al het goede zit van binnen'.

Samen sterk

Samenwerken met anderen is voor BALTUSSEN nog steeds vanzelfsprekend. Zowel in de keten – met telers en inkopers – als met andere partijen met hetzelfde gedachtegoed: gezond en voldoende voedsel als basisrecht. We streven naar langdurige contracten en relaties met telers zodat de bodem optimaal kan worden benut zonder uitgeput te raken. Telers die omschakelen naar biologisch ondersteunen we. BALTUSSEN is onder meer actief lid van brancheverenigingen FNLI en VIGEF.

Verspilling tegengaan

Met ketenpartners werken we aan een integrale aanpak om verspilling terug te dringen. Van grondstoffen én reststromen. Dat betekent: vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen, optimale oogstmomenten prikken, eenduidige afspraken maken over kwaliteit en slimme logistiek.

Vanuit de basis is de ketensamenwerking tussen Baltussen en Green Organics sterk. Daar begint het allemaal mee.

Jan Groen, directeur Green Organics